5 راه خداحافظی فرانسوی

5 راه خداحافظی کردن فرانسوی

  1. Au revoir: خداحافظ

این اصطلاح مانند Bonjour اصطلاحی است که در تمامی موقعیت ها برای وداع استفاده می شود.

  1. Salut: خداحافظ(در انگلیسی معادل Bye-bye)

این کلمه هم به منظور گفتن سلام و هم خداحافظ استفاده می شود. تقریبا غیر رسمی است و در کل کلمه کوچک کاربردی است.

  1. Je suis désolé(e), mais je dois y aller: شرمنده باید برم

این جمله را نمی توان در دسته خاص رسمی و یا غیررسمی دسته بندی کرد. هدف از این جمله ابراز حس اضطراری بودن وضعیت است.

  1. À plus tard! (À plus!): بعدا می بینمت

اصطلاح مفیدی برای بیان علاقه به دیدن دوباره دوست است.

  1. À tout à l’heure: به زودی می بینمت

این اصطلاح مناسبی برای آن است که اظهار کنید تمایل به دیدار مجدد دوستی دارید.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *